Z Grodna w Beskidy

 
 
W ostatnich dniach lutego – na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY – w Bielsku-Białej i regionie gościła 10-osobowa grupa przedstawicieli branży turystycznej z Grodna na Białorusi. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele biur podróży i obiektów turystycznych z regionu grodzieńskiego. Podstawowym celem wizyty była prezentacja Bielska-Białej i Beskidów oraz idące za tym wprowadzenie oferty wypoczynku w regionie do katalogów tour operatorów z Białorusi.
 
Podczas dwudniowej wizyty w Beskidach goście z Grodna mieli okazję zapoznać się z głównymi atrakcjami turystycznymi Bielska-Bialej, Szczyrku i Żywca. Gości zza naszej wschodniej granicy szczególnie zainteresowała infrastruktura narciarska w Szczyrku i możliwość połączenia wypoczynku w górach z turystyką miejską i zakupami. Oprócz szybkich - ze względu na wyjątkowo niskie temperatury - wycieczek w góry, Białorusinów zaproszono również między innymi na krótki spacer po Bielsku-Białej i do muzeum browarnictwa w Żywcu.
 
Turyści zza naszej wschodniej granicy lubią wypoczynek w górach. Szczególną popularnością cieszy się tam Zakopane, ale… w pierwszych latach XXI wieku samochodów z białoruskimi, ukraińskimi i rosyjskimi rejestracjami nie brakowało również w Beskidach. Ruch turystyczny ze wschodu zmalał niestety znacznie w związku z wejściem Polski do struktur UE i wprowadzeniem reżimu wizowego. Zaproszenie Białorusinów jest próbą odwrócenia tego trendu i powrotu rosyjskojęzycznych turystów w Beskidy.
 
W pierwszych dniach kwietnia dojdzie natomiast najprawdopodniej do rewizyty na Białorusi, podczas której dziennikarzom i przedstawicielom biur podróży z Bielska-Białej i regionu przedstawione zostaną atrakcje Grodna i okolic. Z pewnością będzie to pouczająca wizyta. Region grodzieński to przecież między innymi Stefan Batory, Jan III Sobieski, sejmy Rzeczpospopitej Obojga Narodów, Adami Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, czy w końcu Czesław Niemen.
 
 
1
 
111
 
11
 
4
 
5Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt