Ewangelickie Dni Kościoła z okazji 500 lat Reformacji

Bielsko-Biała, 17 czerwca
godz.10.00-13.00
Bielski Syjon, pl. Marcina Lutra
w programie spotkania, prelekcje, dyskusje:
Dotyk słowa – spotkanie z poetami;
Opowieści na szkle malowane – witraże w kościołach ewangelickich;
Wpływ ewangelików na rozwój miast Bielska-Białej i Cieszyna – debata;
mobilny Fablab – prezentacja nowości technologicznych – trójwymiarowych drukarek 3D i ploterów laserowych oraz możliwość wykonania przy ich pomocy spersonalizowanych pamiątek z EDK;
zajęcia dla dzieci.
hala pod Dębowcem
godz. 15.00 – nabożeństwo i koncert Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collectiv z solistami: Beatą Bednarz, Natalią Niemen, Mate.O
więcej informacji: www.dnikosciola.pl lub www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola

17 June 2017 o godz. 10.00
Ewangelickie Dni Kościoła z okazji 500 lat Reformacji
,

www.dnikosciola.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt