Dzień Wolnej Sztuki

Po raz czwarty Galeria Bielska BWA włącza się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem Dzień Wolnej Sztuki. Celem organizowanej rokrocznie od 2011 roku akcji społecznej jest ukazanie gościom muzeów i galerii innego niż typowy sposobu zwiedzania wystawy – wolnego i refleksyjnego, a także uświadomienie im, iż do obcowania ze sztuką wcale nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza czy odpowiednie wykształcenie. W sobotę, 21 kwietnia 2018 roku uczestniczące w projekcie muzea i galerie od godz. 12.00 przez jedną godzinę proponować będą zwiedzającym skupienie się na pięciu prezentowanych dziełach sztuki. Przy obiektach wybranych z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA widzowie zastaną kuratorów prezentowanych prac – osoby motywujące do podjęcia samodzielnej refleksji nad dziełem, wskazujące tropy myślowe, zachęcające do dyskusji.
Wybrane do prezentacji prace z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA: Aleksandra Bujnowska, Bez tytułu 1, 2016, olej na płótnie, 80 x 110 cm Karolina Jabłońska, Grób, 2016, olej na płótnie, 151 x 170 cm Sebastian Krok, Mutter, 2016, tempera, akryl, lakier na pościeli nabitej na krosno, 132 x 105 cm Krzysztof Piętka, Pętla, 2017, olej na płótnie, 120 x 120 cm Jolanta Stachyra, Afryka a świat. Dobro? Byt? 1, 2015, akryl na płótnie, 70 x 90 cm

21 April 2018 o godz. 12.00
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt