Dzień Kobiet – czy mamy co świętować?

Po raz 7. Fundacja Pozytywnych Zmian i Galeria Bielska BWA zapraszają do obiektywnego spojrzenia na święto kobiet. W 2018 r. w Polsce obchodzona jest 100. rocznica odzyskania niepodległości. W tym roku mija także 100. rocznica przyznania Polkom biernego i czynnego prawa wyborczego, które otrzymały w dowód m.in. docenienia ich roli w odzyskaniu niepodległości kraju.
W programie spotkania: prezentacja pt. 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce przygotowana przez Ewę Furgał specjalistkę z historii kobiet z Fundacji Przestrzeń Kobiet oraz debata pt. 100 lat po zdobyciu praw wyborczych. Czy prawa kobiet w Polsce są zagrożone?, którą poprowadzi Iza Palińska, feministka, aktywistka, autorka tekstów publicystycznych.
: 8 marca, godz. 18.30

8 March 2018 o godz. 18.30
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt