Doroczna wystawa członków Okręgu Górskiego ZPAF

Okręg Górski Związku Polskich Artystów Fotografików został założony w Bielsku-Białej w roku 1987 z inicjatywy Andrzeja Baturo. Obecnie Okręg liczy 22 członków. 
Wystawa jest zbiorową prezentacją prac członków Okręgu, dzięki czemu możemy sobie odpowiedzieć na pytanie – w jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy. 
autorzy fotografii:
Andrzej Baturo
Inez Baturo
Anna Bodnar
Piotr Borowicz
Joanna Chudy
Kazimierz Gajewski
Leszek Górski
Wiesława Hołyńska
Roman Hryciów
Witold Jacyków
Mariusz Kubielas
Diana Łapin
Henryk Malesa
Zbigniew Podsiadło (Prezes Okręgu ZPAF)
Tomasz Rak
Piotr Targosz

5 January 2018 o godz. 18.00
Galeria Fotografii B & B
ul. 1 Maja 12, 43-30 Bielsko-Biała

mail: office.fcf@gmail.comfundacja-centrum-fotografii.org
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt