Z Bielska-Białej do Grodna

 

Grodno i region grodzieński postrzegane są w Polsce najczęściej przez pryzmat sentymentalnych odniesień do historii. Ziemie te należały bowiem w przeszłości do Rzeczpospolitej, a liczne ślady polskości zachowały się tam do dzisiaj. Biorąc pod uwagę sentymenty, niewielką odległość oraz możliwość (ograniczonego) podróżowania bez wizy, warto wyskoczyć do Grodna na dzień lub dwa.  

W pierwszych dniach kwietnia z (re)wizytą na Białorusi przebywała grupa członków Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY. Nasz pobyt na kresach był elementem współpracy mającej na celu zachęcenie Białorusinów do wypoczynku w Beskidach, a Polaków do wypadów na grodzieńszczyznę. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: www.visitbielsko.pl/grodno-w-beskidach

Grodno czeka na turystów z Polski, a wyjazd tam możliwy jest od niedawna bez wizy. Wybierając się na Białoruś bez wizy, należy pamiętać o kilku szczegółach, bez których taki wyjazd nie będzie możliwy. Są to przede wszystkim: paszport, dodatkowe ubezpieczenie na czas podróży oraz dokument uprawniający nas do przekroczenia granicy bez wizy, a który uzyskać możemy bez ruszania się z domu. Wystarczy wpisać do przeglądarki internetowej hasło ‘Grodno bez wizy’ i wybrać ofertę jednego z białoruskich biur podróży. Koszty takiego zaproszenia – w zależności od zakresu oferowanych usług – zaczynają się od 40 złotych. 

 

1

 

Co czeka nas po drugiej stronie granicy? 

Grodno jest miastem najchętniej odwiedzanym przez zagranicznych turystów. Jest kulturalną stolicą Białorusi i ma naprawdę wiele do zaoferowania, szczególnie turystom z Polski. Duże wrażenie robi starówka i główny deptak miasta, pełen restauracji i kawiarni na solidnym, europejskim poziomie. Obowiązkowym punktem każdej polskiej wycieczki jest dom – muzeum Elizy Orzeszkowej. Będąc w Grodnie koniecznie należy zwiedzić także obiekty kultu religijnego trzech obecnych tutaj od wieków wyznań. 

Najstarszym zachowanym obiektem Grodna jest pochodząca z XII wieku, a usytuowana na wysokim brzegu nad Niemnem „cerkiew na Kołoży”. Jej usytuowanie stało się przyczyną katastrofy, do której doszło w XIX wieku, kiedy to w wyniku obfitych opadów deszczu doszło do osunięcia się ziemi i runięcia jednej ze ścian. Ścianę odbudowano z drewna, dzięki czemu cerkiew zyskała wyjątkową i niezwykle oryginalną formę. Z innych obiektów sakralnych prawosławia zwiedzić należy koniecznie sobór opieki Matki Bożej – główną cerkiew Grodna, którą wzniesiono ku czci żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie z Japonią.

 

2

 4

 

Najbardziej okazałymi świątyniami katolickimi Grodna są natomiast bazylika św. Franciszka Ksawerego i kościół Znalezienia Krzyża Świętego. W obu odbywają się nabożeństwa w języku polskim, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę fakt, że Polacy stanowią blisko 25% mieszkańców miasta. 

Wielkimi nieobecnymi dzisiejszego Grodna są z pewnością Żydzi, którzy przed drugą wojną światową stanowili ponad 40% mieszkańców miasta. Dzisiaj stanowią oni niewielką grupę, której liczbę szacuje się na zaledwie 300 osób. Pamiątką po ich licznej bytności jest Wielka Synagoga, odbudowana po pożarze z początku XX wieku. Budynkowi przywracana jest aktualnie dawna świetność, a wszystko to za sprawą remontu, którego fundatorem jest jeden z członków grodzieńskiej gminy żydowskiej.

 

5

 

W bezpośredniej bliskości synagogi znajdują się Stary i Nowy Zamek. Oba obiekty odegrały ważną rolę w historii Rzeczpospolitej. Pochodzący z XIV wieku Stary Zamek pełnił rolę siedziby królewskiej Stefana Batorego, który zresztą umarł w nim w roku 1586, a Jan III Sobieski zwoływał tutaj co III sejm walny Rzeczpospolitej. W salach Nowego Zamku miały natomiast miejsce obrady ostatniego Sejmu Rzeczypospolitej, podpisany został traktat o II rozbiorze, a Stanisław August Poniatowski zrzekł się korony.

 

3

 

Z punktu widzenia turystów z zachodu Grodno stanowi swego rodzaju bramę do Białorusi.  Obszar ruchu bezwizowego obejmuje niestety tylko najbliższe okolice miasta, a jego największą atrakcją (oprócz samego Grodna) jest z pewnością białoruska część Kanału Augustowskiego, na którym znajduje się kajakowe przejście graniczne. 

Osoby posiadające wizę białoruską powinny natomiast koniecznie zaglądnąć nieco dalej w głąb regionu grodzieńskiego. Obowiązkowym punktem wycieczki powinna z pewnością być wieś Stare Wasiliszki i Muzeum Czesława Niemena, które mieści się w domu rodzinnym artysty. Ostatnim punktem, który zwiedziliśmy podczas naszej króciutkiej wizyty na Białorusi był (świeżo odnowiony) zamek w Lidzie, który zbudowany został rzekomo na rozkaz litewskiego księcia Giedymina.  

 

7

8

9

 

Foto: Stanisław Bubin, Zbigniew Zontek, www.dreamstime.com

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt