Czyste Beskidy, czyli razem sprzątamy nasze góry

 

20 października 2017 roku po raz pierwszy w Bielsku-Białej odbędzie się wspólne sprzątanie śmieci, pozostawionych przez turystów na górskich szlakach turystycznych. Akcja pod nazwą Czyste Beskidy to przedsięwzięcie popularyzujące idee ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na problem śmieci zostawianych na górskich szlakach przez pseudo turystów.

Problem ten nie rozwiąże się niestety sam. O ile najlepszą metodą zapobiegawczą jest edukacja, o tyle śmieci wdeptane w ziemię i od lat wrastające w ściółkę leśną pod przykryciem świerkowych gałązek same się nie posprzątają. Biodegradacji nie ulegną pozostawiane na szlaku papierki po słodyczach, puszki, butelki, słoiki, itp.

Tradycyjnie już problem ze śmieciami najbardziej widoczny jest w lasach sąsiadujących z popularnymi szlakami górskimi. W wypadku naszego regionu jednym z takich miejsc jest z pewnością masyw Szyndzielni, dlatego też podczas pierwszej edycji naszej akcji wszystkie siły i możliwości skupimy na posprzątaniu stoków tej właśnie góry.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu zapraszamy na stronę www.czystebeskidy.pl Przed zgłoszeniem koniecznie należy zapoznać się z regulaminem. Potem pozostaje już tylko zachęcenie do udziału znajomych lub członków rodziny, wybranie jednego z dostępnych 9 szlaków i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Akcję rozpoczynamy w budynku górnej stacji starej kolei gondolowej na Szyndzielnię, gdzie odbędzie się odprawa wolontariuszy i konkursy z BARDZO (!!!) ciekawymi nagrodami. Organizatorzy zapewniają transport autobusowy z terenów ATH pod dolną stację kolei na Szyndzielnię, wyjazd koleją gondolową, pakiet startowy, worki na śmieci, rękawice ochronne i oczywiście odbiór śmieci. Przedsięwzięcie zakończy się wspólnym ogniskiem na terenach ATH w Bielsku-Białej.

Organizatorami akcji są: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY, Urząd Miejski w Bielsku-Białej i ZIAD S.A. Przeprowadzenie wydarzenia nie byłoby możliwe bez pomocy naszych partnerów, których pełna lista znajduje się na stronie bazowej akcji www.czystebeskidy.pl

 

1
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt