Cukiernia Czernichów

ul. 11 Listopada 64
43-300 Bielsko-Biała
info@piekarniaczernichow.pl
www.piekarniaczernichow.pl

Wykaz pozostałych cukierni Czernichów:
ul. Michałowicza 52
oś. Słoneczne
ul. Stawowa 29
oś. Wojska Polskiego
ul. Tetmajera (Express)
oś. Słoneczne
ul. Łagodna 17
oś. Złote Łany
ul. 11-go Listopada 3 (De Lux)
ul. Brodzińskiego 2 (Hulanka)
ul. Partyzantów 156 (stoisko firmowe Biedronka)
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj


Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl