Cesarz na czterech tronach. Droga życia Karola IV Luksemburskiego

Z okazji 700. rocznicy urodzin cesarza Karola IV Luksemburskiego w filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany została otwarta wystawa pod tytułem Cesarz na czterech tronach – Droga życiowa Karola IV Luksemburskiego.
Król Czech, cesarz rzymsko-niemiecki, założyciel Uniwersytetu w Pradze, jeden z najwybitniejszych mecenasów sztuki, krzewiciel kultury czeskiej, przyczynił się do rozkwitu Pragi. Zasłużony władca późnego Średniowiecza.
Na planszach ozdobionych licznymi fotografiami znajdziemy informacje o życiu prywatnym oraz licznych sukcesach w strefie politycznej i kulturalnej. Organizatorem wystawy był dyrektor dr Jiři Fajt  dyrektor Národni galerie w Pradze oraz autorzy Jan Royt i Milan Rudnik.
Wystawa został zorganizowana we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie. Ekspozycję można oglądać do końca listopada w godzinach pracy placówki.
Miejsce wystawy: Filia Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany, ulica Jutrzenki 20.
 7 listopada o godz. 13.00 otwarcie wystawy połączone ze spotkaniem autorskim z Markiem Koprowskim pt. Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni dziejów. Spotkanie odbywa się w ramach DKK.
Grupy zorganizowane proszone są o zapisy pod nr tel. 33 816 29 04

7 November 2017 o godz. 13.00
Filia Książnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach
ul. Jutrzenki 20, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 338162904

mail: zlotelany@ksiaznica.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt