Mikuszowice Błonia – Siodełko pod Równią

 

Kozia Góra jest obok Dębowca, bez wątpienia najchętniej odwiedzanym przez mieszkańców miasta i przyjezdnych beskidzkim szczytem. Ze względu na dostępność, krótkie i łatwe prowadzące na nią szlaki, stanowić może cel nawet przedpołudniowego czy poobiedniego spaceru. Dodatkowo atrakcyjność takich wypadów podnosi zlokalizowane tu schronisko oferujące posiłki oraz możliwość noclegu.

Znaki: czerwone, długość trasy: 1,5 km, czas przejścia: 30 minut. 

Trasa łatwa. Fragment szlaku czerwonego prowadzącego do schroniska PTTK na Klimczoku. Wspólnie ze szlakiem niebieskim może być wykorzystany jako dojście do schroniska na Koziej Górze.

 

(0.00 ↑0.45) Mikuszowice Błonia.

Idziemy za znakami czerwonymi najpierw asfaltową drogą około 100 metrów. Tuż za zabudowaniami dawnej leśniczówki skręcamy w lewo pod las. Kilkanaście metrów od szlaku, po lewej, na obmurowaniu tablica poświęcona leśniczemu Andrzejowi Schubertowi, za wzorową, czterdziestopięcioletnią gospodarkę w lasach miejskich. Trasa wiedzie teraz przez las, w nim dominują dęby czerwone. Po przejściu kilkudziesięciu metrów mijamy ewangelicki Stół Ołtarzowy. Na trzech nogach, mogących symbolizować Trójcę Świętą, spoczywa gruba na 19 cm płyta o ponad 5,5 metrowym obwodzie. Na obrzeżu płyty wykuta jest data 1817, mogąca wskazywać na 300 rocznicę Reformacji i sugerować datę postawienia stołu w miejscu pierwotnego kamienia. Na mapie z 1826 roku, Stół Ołtarzowy nosił nazwę Kamień Jana i taka nazwa została wykuta w postawionym w pobliżu stołu kamieniu.

Otaczający las ma charakter parkowy, widzimy okazałe sosny, modrzewie i daglezje, a pod nimi dęby, jawory i świerki. Z wygodną drogą, którą się poruszamy, krzyżują się liczne ścieżynki. Przy szlaku  usytuowana jest wiata i stół z ławeczkami, a tablica na drzewie przypomina o zakazie palenia ognia w lesie. Znaki czerwone wiodą dalej szeroką drogą trawersując wschodnie stoki Koziej Góry. Podchodząc najpierw nieznacznie, potem nieco bardziej stromo, docieramy na siodło pod Równią. Na przełączce można odpocząć, korzystając z ustawionych tu ławeczek, stołu oraz wiaty.

 

(0.25 ↑0.00) Siodełko pod Równią (ok. 600 m n.p.m.).

Z przełęczy do Bystrej Górnej za znakami czerwonymi 15 minut, na Klimczok 2 godziny 45 minut, na Kozią Górę za znakami niebieskimi 15 minut.

 

obraz1

 

 

 

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt