Bielszczanin szefem śląskiej turystyki

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski został wybrany prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej podczas walnego zebrania w dniu 29 maja. Śląska Organizacja Turystyczna (ŚOT) jest jedną z 16 regionalnych organizacji (jedna w każdym województwie) powołaną dla kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz tym samym zwiększeniu dochodów z turystyki.

W skład organizacji wchodzą przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, samorządów powiatowych i miejskich oraz  izb turystycznych, biur podróży, hotelarzy i administratorów atrakcji turystycznych. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury.  ŚOT swoją działalność realizuje w między innymi poprzez tworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej. W latach 2007-2013 udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ten cel kwotę ponad 10 mln złotych (całość projektu wynosiła ponad 12 mln).

Śląska Organizacja Turystyczna jest również pomysłodawcą szlaku kulinarnego „Śląskie Smaki”, promującego miejscową kuchnię, tradycyjne przepisy  oraz regionalne produkty spożywcze. W 2013 roku w Bielsku-Białej odbyła się VIII edycja festiwalu „Śląskie Smaki”. Dzięki pracy ŚOT systematycznie zwiększa się ilość turystów w naszym regionie. W ubiegłym roku odnotowano rekordową ilość ponad 5,3 mln osób. 

Jarosław Klimaszewski w Zarządzie Śląskiej Organizacji Turystycznej reprezentować będzie Województwo Śląskie. Zarząd Województwa proponując tę kandydaturę chciał podkreślić jak ważną dla regionalnej turystyki jest pozycja Beskidów i Bielska-Białej, jako miasta lidera tej części województwa.

Praca w Zarządzie ŚOT ma charakter społeczny i z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

 

1

 

 
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt