Bielsko-Biała Wczoraj Wspomnienia mieszkańców z lat 1939-2000

Wspomnienia mieszkańców z lat 1939-2000
Ze wstępu Jerzego Polaka: Opublikowana w serii Biblioteka Bielska-Białej antologia zatytułowana Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945 (…) spotkała się z uznaniem ze strony Czytelników, a także historyków. Po tamtym sukcesie nadszedł czas na kontynuację jej pamiętnikarskiej formuły. Tym razem wydawca – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – postanowił się zmierzyć z bliższą nam chronologicznie drugą połową XX wieku i zaprezentować wspomnienia oraz refleksje o naszym mieście z tego właśnie przedziału czasowego. (…) W zamierzeniu projektowany nowy tom wspomnień stanowić miał (i czyni to) istotne uzupełnienie dzieła zawodowych historyków, jakim jest wielka, czterotomowa monografia Bielska-Białej.
Teksty Tadeusza Białonia, Pawła Böttchera, Tadeusza Dobiji, Józefa Figla, Barbary Gotkowskiej, Ryszarda Iskry, Mariana Kasprzyka, Konrada Korzeniowskiego, Franciszka Legonia, Kazimierza Opyrchała i Kazimiery Marii Pyki zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie Wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców dla okresu od 1945 roku do współczesności ogłoszonego w latach 2013-2014 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Teksty Andrzeja Linerta, Teofila Pochopienia i Marka Trombskiego zebrał Jerzy Polak. Tekst Erwina Ścieszki zebrał Jacek Proszyk.
Wstęp i opracowanie: Jerzy Polak, współpraca: Jacek Proszyk
Redakcja językowa, korekta, indeksy: Małgorzata Słonka
Fotografie ze zbiorów Jerzego Polaka i autorów wspomnień
Opracowanie graficzne: Izabela Kruźlak / Compal
DTP: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal s.c., www.compal.pl
Druk: Ośrodek Wydawniczy Augustana Sp. z o.o., www.augustana.com.pl
Wydawca: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Seria wydawnicza: Biblioteka Bielska-Białej Pozycja nr 28.

3 October 2017 o godz. 17.00
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334971478

mail: sztuka@um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt