Bielsko-Biała bliżej nas

Złaz historyczny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w programie spacer jedną z dwóch tras o tematyce historyczne oraz zwiedzenie sali sesyjnej Ratusza i wykład. 
TRASY:godz. 10.00 – wycieczka pt. Ku Niepodległej. Bielsko-Biała w latach I wojny światowej i w okresie konfliktu o Śląsk Cieszyński 1914-1918-1920 – prowadzący: Piotr Kenig
godz. 10.00 – wycieczka pt. Polskie drogi do niepodległości w oparciu o zabytki śródmieścia Bielska-Białej – prowadzący: Rafał Hojczyk
godz. 12.00 – zwiedzanie sali sesyjnej Ratusza połączone z wykładem pt. Zmagania o wolną Polskę mieszkańców Podbeskidzia – prowadzący: Jacek Kachel.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zainteresowane osoby, rodziny oraz grupy szkolne zgłaszają chęć uczestnictwa w Złazie Bielsko-Biała bliżej nas do dnia 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9 lub telefonicznie pod nr 33/ 812 24 00 (od wtorku do piątku w godz. 12.00 – 15.00).
Zgłoszenia:
Osoby indywidualne: nazwisko i imię.
Rodziny: nazwisko i imię opiekuna, liczba osób.
Grupy szkolne: nazwisko i imię kierownika wraz z imienną listą uczestników (max 10 osób + opiekun z danej szkoły).
Na trasy wyruszą grupy po max 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy szkolne max liczebność 10 osób + opiekun.
Uczestnicy biorą udział w zwiedzaniu na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Członkowie PTTK – ubezpieczeni są od NNW w ramach Polisy Generalnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33/ 812 24 00 (wt – pt. w godz. 12.00 – 15.00) lub 33/ 49 71 566 (pn – pt. w godz. 8.00 – 15.00).
Organizatorzy:miasto Bielsko-Biała, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, PTTK Oddział Podbeskidzie w Bielsku-Białej

14 April 2018 o godz. 10.00
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne
,

www.bbth.beskidia.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt