Beyond Time/Poza czasem

Po raz piąty Galeria Bielska BWA organizuje międzynarodowe rezydencje artystyczne. Artyści spoza Polski przyjeżdżają do miasta na kilkunastodniowy pobyt, aby poznać Bielsko-Białą i stworzyć dzieła typu site-specific, czyli odnoszące się do konkretnego miejsca, w którym powstają.
Tegoroczna edycja rezydencji poświęcona jest sztuce nowych mediów, takim jak wideoinstalacje, wideo-art, 3D mapping i in. W lipcu w mieście przebywać i tworzyć będą: Joan Robin − projektant graficzny z Belgii oraz oraz Carmen Moreira − performerka i tancerka z Kanady.
Dotychczas dzięki Międzynarodowym rezydencjom artystycznym do Bielska-Białej przyjechało 18 artystów. Zagraniczni twórcy wykonali w mieście kilkadziesiąt tymczasowych akcji oraz dwa murale, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta.
poniedziałek, 10 lipca, godz. 18.00 − spotkanie z Joanem Robinem i Carmen Moreiro
środa, 26 lipca, godz. 19.00 – spotkanie podsumowujące pobyt artystów na rezydencji

10 July 2017 o godz. 18.00
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00, bilety: normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł, w środy wstęp bezpłatny, w niedziele wstęp za złotówkę; grupy szkolne, za okazaniem aktualnych biletów na spektakl w Teatrze Lalek Banialuka, płacą za bilet 1 zł od osoby
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt