Bartłomiej Kozina i Paweł Kwaśny: muzyka argentyńska

Bartłomiej Kozina – klarnet i Paweł Kwaśny – gitara klasyczna wystąpią z koncertem muzyki argentyńskiej 12 lutego o godz. 18.00 w salonie muzycznym zamku Sułkowskich.
Bartłomiej Kozina i Paweł Kwaśny, jak to często bywa wśród muzyków, spotkali się przypadkiem. Już po krótkiej znajomości podjęli decyzję o wspólnym projekcie – przygotowaniu utworów rodem z południowej Ameryki, a zwłaszcza z Argentyny. Okazało się, że podobnie czują te odległe, ale przecież nieobce rytmy; że obdarzeni są podobnym temperamentem i wyobraźnią. Łączą ich te same marzenia o dalekiej wędrówce w inny świat, klimacie małych kafejek Buenos Aires. a może też tęsknota za rozległą pampą albo wspinaczką na ośnieżone szczyty Andów. O wszystkim tym opowiadają, łącząc brzmienie gitary i klarnetu.

12 February 2018 o godz. 18.00
Cena: 15, 8 zł
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 334971478

mail: sztuka@um.bielsko.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt