Asamblea Mediterranea

4 czerwca o godz. 15.00 i 18.00 na cmentarzu żydowskim przy ul. Cieszyńskiej koncert zespołu ze Stuttgartu wykonującego muzykę aszkenazyjską i sefardyjską. Średniowieczne brzmienia ukazują echa pokojowego współistnienia żydów, muzułmanów i chrześcijan. W melodiach przenikają się kultury muzyczne z Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Komentarz podczas koncertu: dr Jacek Proszyk.
bilety do nabycia w kasach Teatru Polskiego
org. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej, Towarzystwo Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Agencja Promocji Dariusz Gajny

4 June 2017 o godz. 15.00
4 June 2017 o godz. 18.00
Cena: 38 zł
Gmina Wyznaniowa Żydowska
ul.3 Maja 7, 43-300 Bielsko-Biała
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt