Anka Ptaszkowska – spotkanie odwołane

Do 31 grudnia trwa wystawa Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego.
Wykonany, dokładnie 50 lat temu, Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora był jedną z pierwszych akcji performatywnych wykonanych w Polsce w latach 60. XX wieku i jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej sztuki nowoczesnej po 1945 roku. Eustachy Kossakowski (1925-2001) i Tadeusz Rolke są autorami unikalnej dokumentacji polskiej awangardy artystycznej lat 60. –  twórczości m.in. Henryka Stażewskiego, Edwarda Krasińskiego, Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego.
W piątek, 15 grudnia, godz. 18.00 – wykład Anki Ptaszkowskiej na temat Panoramicznego Happeningu Morskiego Tadeusza Kantora.
Anka Ptaszkowska – historyczka i krytyczka sztuki, współzałożycielka Galerii Foksal w Warszawie; uczestniczka  Panoramicznego Happeningu Morskiego.
Wystawa w Bielsku-Białej została wpisana do tegorocznych obchodów 100-lecia awangardy w Polsce pod patronatem Prezydenta RP oraz auspicjami Polskiego Komitet ds. UNESCO

15 December 2017 o godz. 18.00
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
na wystawy wstęp wolny
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt