Akademia Ekodzieło

BIELSKO-BIAŁA
Galeria Bielska BWA,  5-6 maja, godz.12.00 – Mówią inni- warsztaty i działanie parateatralne, prowadzenie: Izabela Ołdak i Jacek Bożek.
Współdziałanie w kreacji wydarzenia inspirowanego działaniami Jerzego Grotowskiego oraz pracą autorów głębokiej ekologii Joanny Macy i Jona Seeda. Warsztaty twórcze związane z poszukiwaniem form ekspresji w naturze; przygotowanie symbolicznej maski. W finale – wspólna akcja uczestników w przestrzeni miejskiej.
Zapraszamy młodzież, zapisy do 29 kwietnia na adres email: b.tarnawa@klubgaja.pl
Skwer obok Galerii Bielskiej BWA, 12-13 maja, godz.12.00 – Dom dla pszczół – warsztaty i instalacja, prowadzenie: artysta Jarosław Koziara i animator Klubu Gaja. Warsztaty, podczas których w powstanie instalacja z naturalnych materiałów – dom dla pszczół samotnic. W programie spotkanie z artysta Jarosławem Koziarą, absolwentem Wydziału Grafiki warszawskiej ASP – w młodości twórca ukończył Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.
Zapraszamy młodzież, zapisy do 29 kwietnia na adres email: b.tarnawa@klubgaja.pl
Dom Kultury w Starym Bielsku, 14 maja, godz. 11.00 – Coś z czegoś – warsztaty upcykilngu poprowadzą animatorzy Klubu Gaja.

CIESZYN
ZAMEK CIESZYN -  8 maja, godz. 10.00 – Mandala Ogród – instalacja, Beata Tarnawa i Jacek Bożek.
8 maja, godz. 14.00 – Eksperyment kulinarny – warsztat etnobotaniczny i wspólne gotowanie poprowadzi Karol Szurdak, zapisy: epanasiuk@zamekcieszyn.pl 
BYSTRA
GMINNY OŚRODEK KULTURY PROMYK -  10 maja, godz. 14.00 – Film Był sobie las, reż. Luc Jacquet (twórca Marszu pingwinów. Pokaz filmu połączony z happeningiem z udziałem widzów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Happening poprowadzi Jacek Bożek.
11 maja, godz. 9.30 – Filmy dla dzieci: Skoczkowie, Było sobie drzewo oraz warsztaty. Warsztaty twórcze poprowadzą animatorzy Klubu Gaja (warsztaty zamknięte).
17 maja, godz. 19.00 – DKF – Film Projekt Nim, reż. James Marsh (laureat Oscara za film Człowiek na linie). Po pokazie filmu panel dyskusyjny.
ŻYWIEC
MIEJSKI DOM KULTURY PAPIERNIK -  13 maja, godz. 9.30 – Popłyń z nurtem – warsztaty twórcze dla dzieci poprowadzą animatorzy Klubu Gaja (warsztaty zamknięte).

5 May 2016 o godz.
Klub Gaja
ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt