Adam Rzepecki: XOTED/KYWDO

Adam Rzepecki urodzony w 1950 w Krakowie; polski artysta performer, twórca rzeźb i instalacji, fotograf, autor filmów. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współzałożyciel i członek grup artystycznych Łódź Kaliska i Stacja Pi.Stacja.
Artysta od kilku lat tworzy prace zainspirowane osobistymi przeżyciami dotyczącymi granicy między światłem a cieniem, życiem i śmiercią, wolnością a zamknięciem.
W Bielsku-Białej prezentowane są prace, powstałe w ciągu trzech ostatnich lat, malarstwo, obiekty, wideo, fotografia. Są to m.in. prace, które powstały na granicznym wybrzeżu Pacyfiku, po stronie Meksyku i po stronie USA; obrazy w wytłaczanym na mokro papierze z cyklu Czerwie. Tragedia antyczna o życiu, miłości, zdradzie i śmierci, instalacja dźwiękowa Mury Jerozolimy oraz instalacja – rzeźba do czytania pt. Dziękujesz unicestwieniu – przygotowana specjalnie dla Galerii Bielskiej BWA.
wernisaż: 10 stycznia, godz. 18.00, podczas wernisażu odbędzie się koncert pt. Czerwie. Tragedia antyczna o życiu, miłości, zdradzie i śmierci w wykonaniu Joachima Mencla (lira korbowa) i Joanny Oparek (poezja).
Joanna Oparek – poetka, pisarka, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Joachim Nikodem Mencel – muzyk jazzowy, pianista, kompozytor. Ukończył studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. 

10 January 2018 o godz. 18.00
Cena: wg cennika
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt