448-115-35, czyli program Klub Zdobywców Koron Górskich RP

 

Czy znany jest Państwu Klub Zdobywców Koron Górskich RP?

Tym, którzy znają i wiedzą przypominamy, tych którzy nie słyszeli o takim projekcie informujemy -  program klubu oferuje do zdobycia 35 koron górskich, na które składa się aż 448 szczytów i 115 odznak górskich. W paśmie Karpat zdobywać można m.in. korony: Beskidu Makowskiego, Małego, Niskiego, Sądeckiego, Śląskiego, Wyspowego i Żywieckiego.

Działania klubu mają na celu przede wszystkim propagowanie turystyki górskiej w Polsce, a jednym ze służących temu narzędzi jest internet. Z działalnością klubu ściśle powiązana jest strona internetowa www.koronygor.pl, a tematykę zdobycia koron górskich RP porusza między innymi blog dostępny pod adresem www.podszczytem.pl. Autorka bloga postawiła sobie za cel zdobycie wszystkich 448 szczytów programu. Każdy z wypadów w góry dokumentowany jest przez autorkę stosownym wpisem i materiałem zdjęciowym. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na wymienioną powyżej stronę www lub profil bloga na FB – Pod szczytem.

Co ciekawe autorka bloga aktualnie przebywa w Beskidzie Żywieckim, gdzie zamierza zdobyć kolejne 8 szczytów korony. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na koronę Beskidu Żywieckiego składa się 35 szczytów. Odznaka zdobywcy posiada 4 stopnie. Popularną można otrzymać za stanięcie na 1 szczycie, brązową – za 10, srebrną – za 25 i złotą za  stanięcie na wszystkich 35 szczytach.

 

 

1

2

3

 

Zdjęcia: www.podszczytem.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt