13. Wystawa – Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Duża wystawa ukazująca wybrane dzieła jednej z najciekawszych kolekcji sztuki w Polsce –Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej. Prezentacja obejmuje twórczość 41 artystów i prace zróżnicowane pod względem środków wyrazu, od obrazów olejnych poprzez rysunki, gwasze, akwarele, kolaże i fotokolaże, po wideo, instalacje i obiekty przestrzenne. Wśród dzieł, które można oglądać w Bielsku-Białej, są prace artystów o międzynarodowej renomie, m.in. rzeźba 500 x 40 x 40 Mirosława Bałki stworzona z klepek podłogi warszawskiej Galerii Foksal, Plażowicze Pawła Althamera, rzeźba Ruiny Moniki Sosnowskiej i monumentalna, syntetyczna kompozycja Leona Tarasewicza. 

30 June 2017 o godz.
Cena: wg cennika
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 338125861, 338124119, e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00, bilety: normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł, w środy wstęp bezpłatny, w niedziele wstęp za złotówkę; grupy szkolne, za okazaniem aktualnych biletów na spektakl w Teatrze Lalek Banialuka, płacą za bilet 1 zł od osoby
UWAG! w czasie wakacji wstęp za złotówkę!
mail: info@galeriabielska.plwww.galeriabielska.pl
Gra mobilna do ściągnięcia tutaj Szlakiem czarnej ręki
Karta miejska

Aplikacja mobilna do ściągnięcia tutaj
Google Play iTunes Windows Phone
Stopka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Nazwa projektu: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 935.007,46 PLN . Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 784.634,95 PLN. Informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Po stronie możesz poruszać się za pomocą przycisków:

* TAB (przejście do kolejnego odnośnika) lub
* SHIFT + TAB (przejście do poprzedniego odnośnika).

Szybki dostęp poprzez skróty:

* CTRL + 1 - Strona główna
* CTRL + 2 - O Bielsku-Białej
* CTRL + 3 - Turystyka
* CTRL + 4 - Sport
* CTRL + 5 - Kontakt